Kinderoppasdienst

Hoe een babysit regelen?

Om gebruik te maken van deze dienst maak je eerst een afspraak met de plaatselijke coördinator. Deze zal je enkele vragen stellen om een beeld te kunnen vormen van jouw gezin. Jouw input is belangrijk want via deze informatie kunnen de meest geschikte kinderoppassers ingeschakeld worden.

De kinderoppassers zijn geen personeelsleden van de Gezinsbond. Het zijn meestal studerende jongeren en dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens examenperiodes en overdag op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Contacteer daarom minstens een viertal dagen vooraf de coördinator om een babysit te regelen.

Om een geschikte oppas te vinden is het belangrijk volgende gegevens door te spelen:

  • waar, wanneer en tot hoe laat je babysit wenst;
  • aantal kinderen en de leeftijd;
  • wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te slapen leggen, medicatie, creativiteit, ...).

Prestatieboekje

Schaf je bij de eerste afspraak een prestatieboekje aan. Dit boekje geldt voor vijf babysitbeurten en kost 7,50 euro. Informeer bij je coördinator hoe je een prestatieboekje kan aankopen. Het dekt de kosten voor de verzekering en voor de werking van de plaatselijke dienst. Hou er rekening mee dat een kinderoppas enkel op je eigen kinderen past en geen huishoudelijke of andere familiale taken verricht. (bijv. doktersbezoek)

Verzekering

Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt:

  • burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen;
  • lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk de coördinator.

Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

Tarieven

Een begonnen uur telt als een volledig uur.

De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders.

Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één briefje verschuldigd.

Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. Na afloop van de prestatie vul je een briefje uit het kinderoppasboekje in; één exemplaar hou je bij, het andere is voor de oppas.


Coordinatie Deurle - Latem:

kinderoppas@gezinsbond-deurle-latem.be

09/282.30.39

0479/62.97.49